Platforma e-uvt este integrată în Sistemul Informatic al Universității de Vest din Timișoara, prin sincronizarea automată a conturilor de pe platformă cu sistemul de gestiune a școlarității, ACADEMIS, odată cu generarea automată a conturilor și a adreselor de e-mail e-uvt.ro și cu includerea automată în toate grupurile de comunicare instituțională. Platforma asigură autentificarea unică cu contul de e-mail pentru mai multe servicii Intranet: acces email, comunicare pe grupuri de studenți/cadre didactice, acces la platformele online pentru învățământul la distanță (ID) și platforma ALUMNI de gestionare a comunicării cu absolvenții și mediul socio- economic.
DreamSpark este un program oferit de compania Microsoft program care faciliteaza gratuit studentiilor accesul la tehnologii Microsoft. Programul se adreseaza studentiilor din ciclurile de licenta, masterat sau doctorat din cadrul facultatiilor partenere.

Printre produsele oferite gratuit de Microsoft regasim: sisteme de operare (Windows 8, Windows 7, Windows Vista), unelte de dezvoltare (Visual Studio 2012, SQL Server 2012) precum si alte produse.

Accesul in programul DreamSpark se face pe baza conturilor E-UVT. Daca nu dispuneti de un cont de access va rugam contactati echipa de suport.
Important Studentii care parasesc facultatiile partenere nu mai beneficiaza de accesul gratuit la acest program. Accesul este anulat automat in momentul in care studentul pierde statutul de student inmatriculat.
Platforma de E-learning a Universitatii de Vest din Timisoara oferă diferite capabilități de vizualizare,colaborare si comunicare.Platforma cuprinde toate disciplinele din planul de invatamant de la formele de invatamant ZI si ID a celor 11 facultati apartinatoare:

 • Facultatea de Arte și Design
 • Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
 • Facultatea de Fizică
 • Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
 • Facultatea de Matematică şi Informatică
 • Facultatea de Muzică si Teatru
 • Facultatea de Sociologie şi Psihologie
 • Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Obiectivele generale ale Proiectului Anelis Plus sunt:

 • Asigurarea accesului la resursele electronice de informare documentare prin achiziţia de baze de date / platforme fulltext şi baze de date bibliografice și bibliometrice.
 • Crearea unui campus virtual, pentru a permite comunității științifice și educaționale românești accesulonline la resurse și la depozitul național de documente (national repository) care va fi dezvoltat în cadrul Proiectului, atât prin achiziția de arhive, cât și prin contribuția cu publicații științifice ale comunității academice din România.
 • Promovarea, la nivel național, a inițiativei de dezvoltare a unui sistem de acces liber (open access) la publicațiile științifice; crearea legăturilor cu platforma editorială românească SCIPIO și cu depozitele instituționale open access găzduite de universitățile și bibliotecile din România.
 • Asigurarea accesului mobil atât la publicaţii şi baze de date internaționale online, cât şi la depozitul naţional de documente.
StudentWeb constituie o varianta online, extinsa a carnetului de student.
Modulul StudentWeb este o componenta a aplicatiei de gestiune a scolaritatii (UMS) si permite accesul online la situatiile scolare (note, credite) si financiare (datorii, plati) ale fiecarui student. Dezvoltarea acestui modul va permite, in curand, si plata online a taxelor (de scolarizare, cazare,etc.) ale fiecarui student, printr-o aplicatie tip e-commerce.
Permite transmiterea de mesaje pe grupurile create din adresele de email e-uvt.ro .
UVT, fidelă principiilor şi misiunii asumate, prin care îşi doreşte ca absolvenţii săi să nu fie doar specialişti într-un domeniu de studiu, ci mai degrabă intelectuali cu un orizont academic larg, care să facă faţă provocărilor unei societăţi dinamice, oferă studenţilor săi posibilitatea asimilării de competenţe transversale prin alegerea, dintr-un pachet foarte larg, a disciplinelor complementare care creează aceste competenţe. Folosind acest site (unde aceste discipline vor fi referite prin DCT) vă puteți documenta și veți putea alege disciplinele pe care doriți să le studiați.